معنی و ترجمه کلمه venture به فارسی venture یعنی چه

venture


مشارکت ،فعاليت اقتصادى ،ابتکار،سوداگرى ،تصدى ،جرات ،جسارت ،معامله قمارى ،اقدام بکار مخاطره اميز،ريسک ،اقدام يا مبادرت کردن به
قانون ـ فقه : معامله قمارى
بازرگانى : تصدى ،خطر

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده


بانک مشاغل

در بانک مشاغل ایران سعی شده تا به صورت رایگان بانک های مشاغل شهر های ایران معرفی شود.


خبر 24

در بانک مشاغل ایران سعی شده تا به صورت رایگان بانک های مشاغل شهر های ایران معرفی شوداخبار مهم و داغ اخبار سیاست اخبار ورزش اخبار جامعه اخبار فوتبال اخبار اقتصاد اخبار تکنولوژی اخبار خودرو اخبار فرهنگ اخبار سلامت

لینک ها