طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه veranda به فارسی veranda یعنی چه

veranda


مهتابى ، )verandah(ستاوند،بالکن ،ايوان جلو و يا طرفين ساختمان
معمارى : ايوان برونى

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها