طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه veratrum به فارسی veratrum یعنی چه

veratrum


(گ.ش ).خربق سفيد

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها