طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه verba accipienda sunt secundum به فارسی verba accipienda sunt secundum یعنی چه

verba accipienda sunt secundum


subjectam materiam
قانون ـ فقه : الفاظ بايد به مقتضاى موضوع تعبير و تفسير شوند

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده


بانک مشاغل

در بانک مشاغل ایران سعی شده تا به صورت رایگان بانک های مشاغل شهر های ایران معرفی شود.


خبر 24

در بانک مشاغل ایران سعی شده تا به صورت رایگان بانک های مشاغل شهر های ایران معرفی شوداخبار مهم و داغ اخبار سیاست اخبار ورزش اخبار جامعه اخبار فوتبال اخبار اقتصاد اخبار تکنولوژی اخبار خودرو اخبار فرهنگ اخبار سلامت

لینک ها