معنی و ترجمه کلمه verba chartarum fortius accipiuntur به فارسی verba chartarum fortius accipiuntur یعنی چه

verba chartarum fortius accipiuntur


contra proferentem
قانون ـ فقه : الفاظ اسناد بيشتر عليه امضا کننده ان قابل تعبير است

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده


بانک مشاغل

در بانک مشاغل ایران سعی شده تا به صورت رایگان بانک های مشاغل شهر های ایران معرفی شود.


خبر 24

در بانک مشاغل ایران سعی شده تا به صورت رایگان بانک های مشاغل شهر های ایران معرفی شوداخبار مهم و داغ اخبار سیاست اخبار ورزش اخبار جامعه اخبار فوتبال اخبار اقتصاد اخبار تکنولوژی اخبار خودرو اخبار فرهنگ اخبار سلامت

لینک ها