طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه verbal agreement به فارسی verbal agreement یعنی چه

verbal agreement


بازرگانى : موافقت شفاهى

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها