طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه verbal note به فارسی verbal note یعنی چه

verbal note


قانون ـ فقه : شود مورد استفاده قرار مى گيرد و گاهى نيز براى ان که خلاصه اى از مذاکرات شفاهى در دست باشد تنظيم مى گردد

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها