طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه verbatim record به فارسی verbatim record یعنی چه

verbatim record


قانون ـ فقه : porotocol

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها