معنی و ترجمه کلمه verbiage به فارسی verbiage یعنی چه

verbiage


اطناب ،لفاظى ،درازگويى ،سخن پردازى
روانشناسى : پرگويى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها