طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه verdigris به فارسی verdigris یعنی چه

verdigris


زنگار مس ،زنگ مس( استات مس)
الکترونيک : زنگار
شيمى : زنگار

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها