طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه verisimilar به فارسی verisimilar یعنی چه

verisimilar


محتمل ،بظاهر درست و حقيقى ،داراى ظاهر حقيقى

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها