طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه vermian به فارسی vermian یعنی چه

vermian


کرمى ،کرم مانند،مربوط به کرم

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها