طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه vermiculate به فارسی vermiculate یعنی چه

vermiculate


کرم خورده ،داراى خطوط موجى ،موجدار

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها