طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه vermiculation به فارسی vermiculation یعنی چه

vermiculation


کرم خوردگى ،ايجاد موج و شيار کرم مانند

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها