طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه vermiform به فارسی vermiform یعنی چه

vermiform


(م.م ).کرمى ،شبيه کرم ،کرم وار،کرم مانند

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها