طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه vernation به فارسی vernation یعنی چه

vernation


ارايش برگ و غنچه ،رشدبهارى ،برگ بندى

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها