معنی و ترجمه کلمه verseman به فارسی verseman یعنی چه

verseman


verser(، )versifierشاعر و سراينده نظم ،قافيه پرداز

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها