معنی و ترجمه کلمه verst به فارسی verst یعنی چه

verst


ورست ،واحد درازا در روسيه برابر76 ¹ 1متر

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها