معنی و ترجمه کلمه vertebra به فارسی vertebra یعنی چه

vertebra


vertebral(، )vertebrateاستوى ،فقره ،(تش ).استخوانهاى مهره ،بندها
روانشناسى : مهره

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها