معنی و ترجمه کلمه vertebral column به فارسی vertebral column یعنی چه

vertebral column


(تش ).ستون فقرات ،تيره پشت ،ستون مهره

کلمات کلیدی :




افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها