معنی و ترجمه کلمه vertebral به فارسی vertebral یعنی چه

vertebral


vertebra(،)vertebrateاستوى ،فقره ،(تش ).استخوانهاى مهره ،بندها

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها