طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه vertebrate به فارسی vertebrate یعنی چه

vertebrate


vertebral(، )vertebraاستوى ،فقره ،(تش ).استخوانهاى مهره ،بندها
روانشناسى : مهره دار

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها