معنی و ترجمه کلمه vertex به فارسی vertex یعنی چه

vertex


اوج ،تارک( در زاويه هاى)،نوک ،سر،تارک ،فرق ،قله ،راس
علوم مهندسى : راس
کامپيوتر : راس
معمارى : راس در هندسه
روانشناسى : تارک
علوم هوايى : قله

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها