معنی و ترجمه کلمه vertical angles به فارسی vertical angles یعنی چه

vertical angles


گوشه هاى روبروى تارک ،زواياى مقابل به راس

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها