طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه vertical redundancy check به فارسی vertical redundancy check یعنی چه

vertical redundancy check


بررسى عمودى اشتباهات
کامپيوتر : بررسى افزونگى عمودى

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها