معنی و ترجمه کلمه vertical replenishment به فارسی vertical replenishment یعنی چه

vertical replenishment


تجديد تدارکات از راه هوا
علوم نظامى : صعود و فرود عمودى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها