طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه vertical sand drainage به فارسی vertical sand drainage یعنی چه

vertical sand drainage


زهکشهاى قائم ماسه اى ،چاه زهکش ماسه اى
معمارى : زهکشهاى ايستاده ماسه اى

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها