معنی و ترجمه کلمه vertical scale به فارسی vertical scale یعنی چه

vertical scale


عقربه نشان دهنده ميزان صعود هواپيما عقربه صعود
علوم نظامى : مقياس ارتفاع

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها