معنی و ترجمه کلمه vertical take-off and landing به فارسی vertical take-off and landing یعنی چه

vertical take-off and landing


علوم هوايى : هواپيمايى که بدون داشتن سرعت نسبى قادر به برخاستن از سطح زمين معلق ماندن در هوا و فرود مجدد باشد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها