طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه verticillate به فارسی verticillate یعنی چه

verticillate


(گ.ش -.ج.ش ).پيچيده ،حلقه شده ،چترى

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها