معنی و ترجمه کلمه verticillium به فارسی verticillium یعنی چه

verticillium


(گ.ش ).قارچ ناقص افت گياهى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها