طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه vertification of debts به فارسی vertification of debts یعنی چه

vertification of debts


قانون ـ فقه : تشخيص مطالبات

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها