معنی و ترجمه کلمه vertiginous به فارسی vertiginous یعنی چه

vertiginous


دچار سرگيجه ،سرگيجه اى ،دوران کننده ،دورانى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها