معنی و ترجمه کلمه very little به فارسی very little یعنی چه

very little


بسيار کم ،خيلى کم ( يا کوچک)

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها