طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه vesicant agent به فارسی vesicant agent یعنی چه

vesicant agent


گاز تاول زا،عامل شيميايى تاول زا( ش م ر)
علوم نظامى : عامل شيميايى تاول زا

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها