طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه vesiculation به فارسی vesiculation یعنی چه

vesiculation


تشکيل کيسه يا تاول

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها