معنی و ترجمه کلمه vespers به فارسی vespers یعنی چه

vespers


نماز مغرب ،عبادت شامگاهى

کلمات کلیدی :




افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها