معنی و ترجمه کلمه vespertinal به فارسی vespertinal یعنی چه

vespertinal


)vespertine(شامگاهى ،شب بازشو،پروازکننده درشب ،شب پره ،مربوط به شب ،شبانه ،عشايى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها