طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه vestige به فارسی vestige یعنی چه

vestige


)vestigial(نشان ،اثر،جاى پا،رديا،ذره ،خرده ،بقايا

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها