معنی و ترجمه کلمه vestigial-sideband transmission به فارسی vestigial-sideband transmission یعنی چه

vestigial-sideband transmission


الکترونيک : پخش باند جانبى مانده

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها