معنی و ترجمه کلمه vesture به فارسی vesture یعنی چه

vesture


تصرف اراضى ،جامه ،پوشاک ،پوشاندن ،لباس رسمى پوشيدن
قانون ـ فقه : منافع و نمائات زمين

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها