معنی و ترجمه کلمه vet به فارسی vet یعنی چه

vet


دامپزشک ،بيطارى کردن ،کهنه سرباز

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها