معنی و ترجمه کلمه veterinary surgeon به فارسی veterinary surgeon یعنی چه

veterinary surgeon


جراح دامپزشک ،بيطار،دامپزشک

کلمات کلیدی :




افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها