معنی و ترجمه کلمه vexata questio به فارسی vexata questio یعنی چه

vexata questio


موضوع متنازع فيه
قانون ـ فقه : موضوع مختلف فيه مساله اى که پس از بحث زياد حل نشده باشد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها