طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه vexatious action به فارسی vexatious action یعنی چه

vexatious action


دعوى ايذائى
قانون ـ فقه : دعوائى که هدف ان فقط ايذاء و اذيت طرف باشد

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها