طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه vexillum به فارسی vexillum یعنی چه

vexillum


درفش ،پرچم نصب شده در ميدان ،پرچم ،بيرق ،نشان

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها