معنی و ترجمه کلمه vi schedule به فارسی vi schedule یعنی چه

vi schedule


روانشناسى : برنامه فاصله اى متغير

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها