معنی و ترجمه کلمه vibratile به فارسی vibratile یعنی چه

vibratile


قابل لرزش و ارتعاش ،جنبنده ،قابل اهتزاز،مرتعش ،مواج ،لرزنده

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها