طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه vibrating rectifier به فارسی vibrating rectifier یعنی چه

vibrating rectifier


الکترونيک : يکسوکننده لرزشى

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها