معنی و ترجمه کلمه vibrating roller به فارسی vibrating roller یعنی چه

vibrating roller


علوم مهندسى : غلطک ارتعاشى
عمران : غلطک لرزان
علوم نظامى : غلطک ارتعاشى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها